forex-ausbildungVo Forexovej literature sa používajú rôzne skratky a anglické názvy, ktoré sa v medzinárodnej obchodnej terminológii často používajú. Táto terminológia ti uľahčí pochopiť mnohé veci. Niektoré by si sa mal naučiť naspamäť. Ale pri čítaní a občasnom nazeraní do tohto slovníka budeš veľmi rýchlo všetky ovládať. Tento slovník obchodníka na Forexe ti pomôže aj pri ďalšom vzdelávaní sa. Niektoré pojmy budú detailnejšie vysvetlené v ďalšom texte.

Break Even – BE – Posunutie SL na cenu, kde bol zadaný obchod, v prípade ak sa kurz posunul výrazne v náš prospech. Príklad: Na obr. 2 je znázornený priebeh kurzu po zadaní BUY objednávky o 8:00. Povedzme, že o 12:00 je už kurz v plusovej zóne, ale ešte nedosiahol TP. V tomto momente by sme posunuli SL z počiatočného kurzu 1,5400 na otvárací kurz 1,5430. Hovoríme, že posunieme na BE. Ak by sa kurz v tomto momente otočil a začal smerovať na juh, vyhodilo by nás z obchodu na kurze 1,5430. To znamená, že by sme nič nezískali, ale ani nič nestratili.

Broker – Firma, ktorá sprostredkúva traderovi prístup na trh. Stojí medzi traderom a komerčnými inštitúciami. Za sprostredkovanie berie rôzne poplatky, ako napr. spread, atď. Nie je to žiadna osoba, ako by sa mohlo začiatočníkom zdať. Správne by malo byť použitie „brokerská firma“, ale v terminológii sa zaužívala jednoduchá skratka „broker“.

Bull/Bear – Býk/Medveď – Hovorená definícia trhu: kurz stúpa – smeruje na sever/kurz klesá – smeruje na juh. Býk – odvodené od rohov býka, ktoré smerujú nahor. Medveď – odvodené od medvedích pazúrov, ktoré smerujú nadol, keď medveď stojí.

BUY/SELLNákup/Predaj – Používame pri zadávaní obchodu. Ak zadáme objednávku BUY, vtedy profitujeme, ak pôjde kurz na sever. Ak zadáme objednávku SELL, vtedy profitujeme, ak pôjde kurz na juh.

Candle Sviečka – Zobrazenie priebehu kurzu v platforme za určitý časový rámec. Môže byť od jednej minúty až po mesiac.

Daytrading/Daytrader – Denné obchodovanie/denný obchodník – všetky pozície budú uzavreté ešte v ten istý deň, kedy boli otvorené.

Depozit – Peniaze prevedené z tvojho osobného bankového konta na tvoje obchodné konto, ktoré si si otvoril u brokera.

DrawdownDD – Dosiahnutie maximálneho mínusu bez uzavretia plusovej pozície. DD je veľmi dôležitý pri vývoji stratégií. Pri malom nastavení SL bude pozícia často ukončená mínusom, hoci sa správne určil vývoj trhu.

Forex – alebo FX – Foreign Exchange Market – skratka pre devízový trh. Burza, kde sa zarába na pohybe jednej meny oproti druhej.

Fundamentálna analýza – Analýza trhu založená na sociálnych, politických a ekonomických aspektoch. Inak povedané – analýza bazírujúca na správach.

Indikátor – Je nástroj na určenie a definíciu trhu za určité časové obdobie. Každý indikátor je vyrátaný a zobrazený podľa určitého vzorca a len z dát z minulosti. Viac v kapitole Indikátory.

Leverage – Finančná páka – Na obchodovanie s relatívne malým kapitálom na dosiahnutie požadovaného zisku za krátky čas obchodujeme s „požičanými“ peniazmi od brokera.

Likvidita Schopnosť trhu predať alebo kúpiť akúkoľvek hodnotu v akomkoľvek čase. Čím väčšia likvidita, tým rýchlejšie prevedenie obchodu (otvorenie/uzavretie pozície).

Long/Short – Dlhý/Krátky – BUY/SELL Hovorený stav pozície, alebo trhu.

Lotkontrakt Obchodovaný objem je definovaný v kontraktoch alebo v lotoch. Štandardná veľkosť lotu je 100 000 jednotiek danej meny. Dôležité je pri tom zadávanie objemu v platforme. Ak zadáme pri otvorení pozícii 1 lot, hodnota pipu bude približne 7 eur (10 dolárov). Ak obchodujeme s minilotmi 1 pip = 0,7 eur (1 dolár), pri mikrolotoch je hodnota jedného pipu 7 eurocentov. Príklad: Ak chceme zarobiť v krátkom čase na pohybe jednej meny oproti druhej, potrebujeme veľa peňazí.

Na to je Forex ideálny. Pri zadaní obchodu nám broker „požičia“ 100 000 eur. Ak sme správne určili vývoj trhu, za niekoľko minút sme zarobili niekoľko stoviek eur. Pri zatvorení pozície si broker svojich 100 000 eur odráta a profit nám pripíše na naše obchodné konto. S malými peniazmi hýbeme veľkými peniazmi – Leverage – alebo finančná páka. Bližšie vysvetlenie v kapitole Základy o Forexe.

Margin – Minimálna požadovaná čiastka, ktorou musí trader disponovať na otvorenie obchodu alebo udržanie otvorenej pozície.

Margin Call – Výzva traderovi o doplnení peňazí na traderské konto u brokera. Nastáva vtedy, ak má otvorená pozícia už veľmi hlboký drawdown – teda neuzavretá pozícia je hlboko v mínuse – a trader má málo peňazí na obchodnom účte. Príklad: Na obchodnom účte je 200 eur a zadal sa obchod BUY bez zadania SL. Ak kurz začne ísť do mínusu a za nejaký čas je blízko -200 eur, napríklad -180 eur, broker nedovolí ísť do mínusu na obchodnom konte a vyzve na doplnenie obchodného konta. Ak sa neprevedú ďalšie peniaze a kurz pôjde ďalej do mínusu, broker otvorenú pozíciu automaticky uzavrie. A to ešte pred dosiahnutím absolútnej nuly na konte.

Money Management MM – Správa peňazí. Pomocou MM sa určuje, koľko kapitálu vzhľadom k dispozičným peniazom sa bude riskovať. Viac v kapitole Money Management.

Order – Objednávka nákupu (BUY) alebo predaja (SELL). Môže to byť market order – okamžité prevedenie (obr. 2) alebo nastavenia pending order – čakajúca objednávka (obr. 3).

PipBod – Najmenšia cenová zmena kurzu, ktorú broker poskytuje. Posledné číslo kurzu. Príklad: Ak sa kurz EURUSD zmení z 1,4320 na 1,4325, hovoríme, že kurz sa zmenil o 5 pipov.

Pivot – Pivotné línie – Pivot, podporné a odporové línie sú prvky technickej analýzy. Tieto línie sú vždy vyrátané z určitého predošlého obdobia. Bližšie vysvetlenie v kapitole Pivotné línie.

Pending Order – POčakajúca objednávka. Delia sa na objednávky BUY STOP, SELL STOP, BUY LIMIT a SELL LIMIT.

Retracement – Zotavenie – Krátky spätný smer proti pohybu trendu, po ktorom trend opäť pokračuje v pôvodnom smere. Bližšie vysvetlenie v kapitole Definícia trendu.

Scalping – Veľmi rýchle obchodovanie. Jedna pozícia je otvorená maximálne niekoľko minút alebo sekúnd. Vyžaduje silnú disciplínu.

Spike – Špic – Veľmi rýchly prepad alebo vzrast ceny a vrátenie kurzu na východiskovú pozíciu. Udeje sa väčšinou pri správach, keď začne davová psychóza.

Spread – Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou obchodovanej meny. Príklad: V banke alebo v zmenárni vidíš pri každej mene dve ceny – Nákup a Predaj. Tento rozdiel sa volá spread. Je to teda poplatok, ktorý platíš pri výmene jednej meny za druhú. Vo Forexe je tento poplatok brokerovi relatívne malý.

Stop Loss – SL – Vopred zadaná hodnota, na ktorej sa trade automaticky uzavrie v negatívnom smere obchodu.

Support/Resistance Podporná/Odporová línia – Cenová úroveň, na ktorej sa klesajúci/stúpajúci kurz zastaví a začne sa vyvíjať opačným smerom alebo do strany. Bližšie vysvetlenie v kapitole Podporné a odporové línie.

Take Profit – TP – Vopred zadaná hodnota, na ktorej sa trade automaticky uzavrie v pozitívnom smere obchodu.

Trader – Obchodník na burze, trade – obchod, trading – obchodovanie

Technická Analýza – Analýza trhu bazírujúca na zobrazení grafu a za pomoci technických indikátorov. Bližšie vysvetlenie v kapitole Technická Analýza.

Timeframe – Časové okno – Používa sa v platforme na zobrazenie kurzu sviečkami, aký veľký časový úsek bude znázorňovať jedna sviečka. Príklad: Ak by jedna sviečka znázorňovala časové okno jednej hodiny, ako na obr. 1, potom by sme hovorili, že graf je znázornený v časovom okne 1H.

Trend – Jednosmerný vývoj kurzu. Môže byť trend nahor, na sever, alebo trend nadol, na juh. Každý trend sa skladá z pohybu v smere trendu a zotavenia. O beztrendovom trhu hovoríme, ak ide kurz vodorovne. Bližšie vysvetlenie v kapitole Definícia trendu.

Volatilita – Rozpätie, v ktorom kurz kolíše za určitý čas. Čím je toto rozpätie väčšie a čas kratší, o to väčšej volatilite hovoríme.

USD – Americký dolár

EUR – Euro

GBP – Britská libra

JPY – Japonský jen