Prvé obchody v 2023 roku boli trochu turbulentné. Celú analýzu každého jedného obchodu som nahral do mojej Akadémie. V tomto videu ukážem len 4 obchody, z toho jeden mínusový, ako som pri ňom nesprávne nastavil SL.

Viac o mojich analýzach a stratégiách vo Forex Akadémii.

Ak máš nejaké otázky, napíš ich dolu do komentárov, na všetko odpoviem osobne.

S pozdravom, Milan Marko