Objednávka – Záznamy z troch Forex Konferencií

Áno… Milan, chcem si objednať „Videokurz Záznamy z troch
Forex Konferencií“ a naučiť sa ako budem úspešný na devízových trhoch.

S nasledovným som uzrozumený:

– Obdržím Prihlasovacie dáta a linky, kde si môžem tieto 3 konferencie pozrieť
– Okrem toho obdržím Bonus: Všetky indikátory a excel tabuľky prezentované na týchto konferenciách

   
  Meno a priezvisko:
  Ulica a číslo domu:
  Mesto:
  PSČ:
  Krajina:
  Tvoj email:
  Telefón: