Jednoduchá analýza trhu, ktorá trvala niekoľko sekúnd a pozorovania trhu asi 20 minút. Výsledok: dva profitabilné obchody – 107 a 269 €.

Je to veľmi freestylové obchodovanie, ktoré zahŕňa spojenie niekoľkých stratégií, ktoré popisujem v mojej Forex Akadémii. Momentálne sa dá zakúpiť za zlacnenú cenu. S tým, že si pretestuješ minimálne jednu stratégiu s novým nastavením: Forex Akadémii

Ukázal som to na jednoduchej stratégii, ktorú opisujem v mojej knihe Forex Stratégie.

Ak máš nejaké otázky, napíš ich dolu do komentárov, na všetko odpoviem osobne.

S pozdravom, Milan Marko